Wat is dementie?

Één op de vijf mensen krijgt een vorm van dementie

Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen (een syndroom), waarbij de verwerking van informatie in de hersenen is verstoord. De meest voorkomende vormen van dementie zijn de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, Lewy Body Dementie en Frontotemporale Dementie. Maar liefst één op de vijf mensen krijgt een vorm van dementie.

Steeds meer zenuwcellen in de hersenen en/of verbindingen tussen deze zenuwcellen gaan bij dementie kapot. Hierdoor kunnen de hersenen niet goed meer functioneren. Door de hersenaandoening wordt iemand langzaam maar zeker volledig afhankelijk van de zorg van anderen. Bij sommige mensen verloopt de achteruitgang heel snel, terwijl anderen nog jarenlang een relatief normaal leven kunnen leiden.

In het begin van de ziekte vallen meestal de geheugenstoornissen op. Later krijgt de persoon met dementie problemen met denken en taal. Ook kan hij of zij te maken krijgen met veranderingen in karakter en gedrag. Naarmate de ziekte vordert, verliest iemand met dementie steeds meer de regie over zijn eigen leven: hij of zij wordt meer afhankelijk van de hulp van anderen en het verrichten van dagelijkse handelingen wordt steeds moeilijker.
Bron: www.alzheimer-nederland.nl


Dementie op jonge leeftijd

In Nederland hebben ongeveer 12.000 mensen die jonger zijn dan 65 jaar dementie. De problemen worden vaak niet herkend, en kunnen leiden tot veel onzekerheid en onbegrip. Jonge mensen met dementie vervullen nog andere rollen in de maatschappij en beseffen vaak beter dat ze ziek zijn.

Dementie op jonge leeftijd begint meestal op een leeftijd tussen 40 en 65 jaar. Vaak vallen veranderingen in het gedrag meer op dan de problemen met het geheugen. Op het werk gaat het mis of het werk komt niet meer af. Ook thuis merken mensen veranderingen, zoals in het gedrag of met de taal. Maar ook het huishouden kan een probleem worden. Deze veranderingen worden meestal niet direct herkend als verschijnselen die bij dementie horen. Ze worden vaak geweten aan overspannenheid, depressie en relatieproblemen. Vaak geeft deze periode veel onzekerheid en spanningen thuis. Het besef dat het veranderde gedrag door de ziekte komt, en de patiënt hier niets aan kan doen, geeft duidelijkheid en wat rust bij de familie.
Bron: www.alzheimer-nederland.nl

nederland.nl of www.partnerinbalans.nl


Mantelzorg

Rond ieder persoon met dementie zijn gemiddeld drie mantelzorgers actief. Dat wil zeggen dat zij zich over een langere periode een aantal uren per dag inzetten voor degene met dementie. In Venray zijn dat in 2015 ruim 1900 mantelzorgers. De helft van hen voelt zich overbelast. Mantelzorgers hebben vaak het gevoel er ‘alleen voor te staan’. Door het constante beroep dat er op hen gedaan wordt, dreigt voor velen een sociaal isolement. Veel mantelzorgers zeggen niet meer aan hun eigen leven toe te komen. Meer informatie: www.alzheimer-nederland.nl of www.partnerinbalans.nl


Tien signalen van dementie

1. Vergeetachtigheid
2. Problemen met dagelijkse handelingen
3. Vergissingen met tijd en plaats
4. Taalproblemen
5. Kwijtraken van spullen
6. Slecht beoordelingsvermogen
7. Terugtrekken uit sociaal leven
8. Veranderingen in gedrag en karakter
9. Onrust
10. Problemen met zien.
Bovenstaande signalen kunnen wijzen op dementie maar kunnen ook een andere oorzaak hebben. Raadpleeg daarom altijd uw huisarts!
Bron: www.alzheimer-nederland.nl

Videos

1 op de 5 mensen krijgt dementie!

Geen sociaal leven
of dementie?

Leer de signalen te herkennen!

Leer de signalen te herkennen