Wat kun je zelf doen?

Tien tips voor het omgaan met mensen met dementie:

1. Bied veiligheid door vriendelijk en geduldig te zijn.
2. Praat rustig, duidelijk en langzaam. Gebruik korte zinnen en eenvoudige vragen.
3. Kijk goed of u wordt begrepen, maak oogcontact.
4. Vermijd correcties en vragen waarbij iemand in zijn geheugen uit zijn recente verleden moet putten.
5. Negeer mensen in gesprekken en activiteiten niet. Betrek ze, dan voelen zij zich als persoon erkend.
6. Zeg wat u gaat doen.
7. Wees bemoedigend in uw contact. Wijs mensen niet op hun beperkingen maar benadruk wat goed gaat.
8. Vat kritiek of boosheid niet persoonlijk op.
9. Wees flexibel.
10. Overweeg het informeren van partner, familie of huisarts.
Bron: www.alzheimer-nederland.nl

Mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid

Eén op de acht werknemers in Nederland combineert een baan met mantelzorgtaken. Mantelzorgers hebben meer stress op hun werk dan niet-mantelzorgers. Tegelijkertijd zijn mantelzorgers mensen die wel veel aangaan en veel aankunnen. Het is voor bedrijven dus belangrijk om werknemers met mantelzorgtaken te ondersteunen bij het bewaken van de balans tussen werk en zorg, en hen in goede gezondheid te behouden voor de organisatie. Mantelzorgvriendelijk werken krijgt vorm op de volgende manier: mantelzorg is bespreekbaar, verlofregelingen zijn bekend en worden toegepast en er is ruimte voor maatwerkoplossingen.

Meer weten: Stichting werk&mantelzorg: www.werkenmantelzorg.nl

Informatiebijeenkomst

De eerste stap naar een dementievriendelijke gemeenschap is het vergaren van kennis: weten wat dementie is en wat mensen met dementie en hun mantelzorgers overkomt. Venray Dementievriendelijk verzorgt informatiebijeenkomsten voor verenigingen, dorpen en wijken, voor bedrijven en organisaties. Kosteloos. Vorm en tijdstip kunnen in onderling overleg worden vastgesteld. Belangstelling? Neem contact met ons op: info@venraydementievriendelijk.nl

Vrijwilliger worden

Veel werk, bijvoorbeeld bij Alzheimer Noord-Limburg en Logeerhuis Kapstok, is vrijwilligerswerk. Ook Hulp bij Dementie zet ter ondersteuning van mantelzorgers vrijwilligers in. Extra handen zijn altijd nodig. Meld u aan bij een van de genoemde organisaties!

Certificaat ‘Dementievriendelijk’

Organisaties, bedrijven, verenigingen die zich aantoonbaar inzetten om mensen met dementie tegemoet te komen, kunnen van Alzheimer Nederland een certificaat ‘Dementievriendelijk’ verkrijgen. Met een sticker op de deur en vermelding op diverse websites, onderscheidt u zich. Meer informatie: info@venraydementievriendelijk.nl

1 op de 5 mensen krijgt dementie!

Koopjesjager
of dementie?

Leer de signalen te herkennen!