Wat doen wij?

Misvattingen en taboes

Om te bereiken dat mensen met dementie langer kunnen blijven meedoen in de samenleving is het op de eerste plaats nodig dat misvattingen en taboes worden benoemd en dat er over dementie wordt gepraat.

Dan kan een klimaat ontstaan waarin mensen met dementie bijvoorbeeld niet meer hun lidmaatschap van een vereniging op hoeven te zeggen omdat ze er niet meer naartoe kunnen, of het spel niet meer kunnen spelen. Een samenleving waarin mensen met dementie een keer opgehaald worden door andere leden van de club, en meedoen puur voor het spel. Die betrokkenheid geeft de dementiepatiënt het gevoel er nog altijd bij te horen, en het geeft de mantelzorger even lucht.

Ook dementie herkennen kan ertoe bijdragen dat mensen zich langer staande kunnen houden in de samenleving. Je kunt iemand helpen als je zelf snapt wat er aan de hand is als iemand verdwaasd in een winkel staat, of ‘vreemde’ boodschappen doet.

Daarnaast zoekt Venray dementievriendelijk draagvlak voor mantelzorgen bij werkgevers. Het ontlast mantelzorgers namelijk enorm als zij bijvoorbeeld een vast rooster krijgen. Of als ze bij paniek thuis even weg kunnen. Maar werkgevers kunnen ook helpen door bijvoorbeeld vouchers voor Logeerhuis Kapstok in te kopen, die de mantelzorg dan voor een paar dagen kan overnemen. Het is immers ook in het belang van de baas dat de mantelzorger gezond blijft.

Natuurlijk is er niet één kant-en-klare oplossing aan te dragen om mensen met dementie hun plek de maatschappij zo lang mogelijk te laten behouden. Venray Dementievriendelijk wil echter in elk geval iets in gang zetten waardoor we daar met zijn allen aan kunnen bijdragen, samen met verenigingen, winkels en werkgevers in Venray. Wij kunnen namelijk op onze beurt hén hiermee helpen. Door het verzorgen van infoavonden. Door persoonlijk advies. Of door cursussen. Op aanvraag, en op maat. Samen zorgen we zo voor een dementievriendelijk Venray.

1 op de 5 mensen krijgt dementie!

Smulpaap of dementie?

Leer de signalen te herkennen!