Waar vind ik hulp?

Hulp bij Dementie

In Noord-Limburg werken vrijwel alle zorgaanbieders samen in de keten ‘Hulp bij Dementie’. Ook alle huisartsen participeren in Hulp bij Dementie. Al vanaf de eerste signalen zet Hulp bij Dementie een ‘trajectbegeleider’ in. Een trajectbegeleider ondersteunt mensen met dementie en hun mantelzorgers met raad en daad. De trajectbegeleider is voor hen een vast aanspreekpunt en werkt nauw samen met o.a. de huisartsen en thuiszorgorganisaties.
Meer informatie: www.hulpbijdementie.nl/noord-limburg
Meer informatie: www.logeerhuiskapstok.nl of 0478-782555.


WMO-loket

Hebt u behoefte aan hulp of ondersteuning? Neem dan contact op met het WMO-loket van de gemeente Venray. Een WMO-consulent beoordeelt uw vraag en bespreekt welke vorm van ondersteuning het meest gepast is.
Meer informatie: www.venray.nl


Rol van de huisarts

De huisarts speelt een centrale rol in de (medische) zorg voor mensen met dementie thuis. Vanaf het eerste ‘niet pluis gevoel’, voor het stellen van de diagnose alsook in het verdere ziekteproces, kunt u zich tot de huisarts wenden. Hij zal, in samenspraak met u en de trajectbegeleider van Hulp bij Dementie, de noodzakelijke zorg bieden.


Alzheimer Café Venray

Elke tweede maandagavond van de maand is in De Kemphaan aan het Kennedyplein in Venray het Alzheimer Café. Het Alzheimer Café is een plaats waar aan de hand van een thema informatie wordt gegeven over uiteenlopende aspecten van dementie. Daarnaast is het een plek voor ontmoeting, lotgenotencontact en bovenal een gezellig samenzijn. Het Alzheimer Café is vrij toegankelijk. De inloop is vanaf 19.00 uur. Het programma duurt van 19.30 uur tot 21.00 uur.
Meer informatie: Joke Halmans, 06-53730515.

Dandelgroep

Samen wandelen is gezond en gezellig. In de even weken is er onder begeleiding van enkele vrijwilligers een wandelgroep voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Er wordt ongeveer een uur gewandeld. Deelname is gratis.
Meer informatie: Miep de Rooij, 0478-580429 of Lilian Aben, 06-30294238.


Gespreksgroep voor mantelzorgers

In Venray is er een gespreksgroep voor mantelzorgers van mensen dementie. Doel van de gespreksgroep is lotgenotencontact en het bieden van ondersteuning aan mantelzorgers. De gespreksgroep is om de week op maandagmorgen, telkens van 10.15 – 12.00 uur.
Meer informatie: Joke Halmans, 06-53730515 of Maria Bouwman, 06-28344674.


Logeerhuis Kapstok

Als om wat voor reden dan ook de mantelzorger er even tussenuit wil, kan degene die van mantelzorg afhankelijk is tijdelijk logeren bij Logeerhuis Kapstok. De dagelijkse ondersteuning wordt geboden door vrijwilligers. Voor professionele zorg wordt een beroep gedaan op de thuiszorgorganisatie. Logeren kan van één nacht tot maximaal drie weken.
Meer informatie: www.logeerhuiskapstok.nl of 0478-782555.

1 op de 5 mensen krijgt dementie!

Onruststoker
of dementie?

Leer de signalen te herkennen!

Leer de signalen te herkennen