Adviesnota

Voorwoord

Hieronder kunt u de adviesnota om van de gemeente Venray een meer dementievriendelijke gemeenschap te maken downloaden. In februari 2019 heeft de gemeente Venray aan de Werkgroep Venray Dementievriendelijk een tweejarige subsidie toegekend om een samenhangend meerjarenbeleids- en actieplan op te stellen om dementievriendelijke gemeenschappen te ontwikkelen en te borgen.

Deze notitie is tot stand gekomen dankzij de inspanningen van ruim 20 inwoners van de gemeente Venray. Deze vrijwilligers hebben zich, onder de paraplu van de Werkgroep Venray Dementievriendelijk, gebogen over de vraag hoe de gemeente, de Venrayse gemeenschap en de diverse organisaties en instellingen die in deze gemeenschap actief zijn, de zorg van mensen met dementie en hun naasten kunnen verbeteren, niet alleen nu, maar ook in de toekomst, waarin een enorme toename van het aantal mensen met dementie wordt voorspeld.

In september 2019 is het proces gestart om te komen tot deze adviesnotitie met de bedoeling om in september 2020 de notitie te kunnen aanbieden. De coronapandemie heeft gezorgd voor een vertraging en heeft ook inhoudelijk de werkzaamheden belemmerd. De mogelijkheden tot fysiek overleg en contact waren vaak beperkt. Desondanks zijn we erin geslaagd, met een vertraging van ruim 8 maanden, een meerjarenbeleidsnotitie met concrete doelen en acties op te stellen. Een notitie die gebaseerd is op de behoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers, ongeacht de plek waar degene met dementie woont (thuis of in een beschermde woon-zorg omgeving).

Vanaf deze plaats wil ik allen die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van deze adviesnota bedanken voor hun inspanningen in de afgelopen (corona)periode. Op de eerste plaats alle de projectgroepleden die zich in de materie hebben verdiept. Een woord van dank ook zeker aan alle vertegenwoordigers van diverse organisaties voor hun medewerking en input. In het bijzonder ook Monique Janssen van JEMO, die als projectcoördinator ondanks Corona processen gaande heeft gehouden en Maud Engels, Beleidsuitvoerend medewerker Maatschappelijke Ondersteuning van de gemeente Venray, voor haar prettige en correcte ondersteuning van de Werkgroep Venray Dementievriendelijk. Tot slot is een woord van dank aan Anne Thielen, wethouder van de gemeente Venray, beslist op zijn plaats. Zonder de financiële steun van de gemeente was dit project niet mogelijk geweest.

Namens de Werkgroep Venray Dementievriendelijk hoop ik dat deze nota gaat bijdragen aan een gemeente die op beleidsniveau én in het dagelijks leven rekening houdt met mensen met dementie en hun mantelzorgers. Nu maar ook in de toekomst!

Mark Schapendonk

Voorzitter Werkgroep Venray Dementievriendelijk.

Venray, mei 2021

1 op de 5 mensen krijgt dementie!

Smulpaap of dementie?

Leer de signalen te herkennen!